Regulamin serwisu

1. Warunki

Wchodząc na niniejszą stronę internetową, dostępną pod adresem sidrostore.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania Strony oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, zabrania się Ci dostępu do tej strony. Materiały zawarte w niniejszej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

2. Licencja na użytkowanie

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów zawartych na Stronie Internetowej SIDRO wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i tymczasowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu prawnego, i w ramach tej licencji nie wolno:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na Stronie Internetowej SIDRO;
  • usuwać z materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności;
  • przekazywanie materiałów innym osobom lub "mirrorowanie" materiałów na innych serwerach.

Pozwoli to SIDRO na wypowiedzenie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu umowy, Twoje prawo do przeglądania materiałów również zostanie zakończone, a Ty powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, czy to w formie drukowanej, czy elektronicznej.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszystkie materiały na Stronie Internetowej SIDRO są dostarczane "tak jak jest". SIDRO nie udziela żadnych gwarancji, czy to wyrażonych czy domniemanych, tym samym negując wszelkie inne gwarancje. Ponadto, SIDRO nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej Stronie Internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z tą Stroną Internetową.

4. Ograniczenia

SIDRO lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w wyniku użycia lub niemożności użycia materiałów na Stronie Internetowej SIDRO, nawet jeśli SIDRO lub upoważniony przedstawiciel tej Strony Internetowej został powiadomiony, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

5. Korekty i Errata

Materiały pojawiające się na Stronie Internetowej SIDRO mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. SIDRO nie obiecuje, że którykolwiek z materiałów na tej Stronie jest dokładny, kompletny lub aktualny. SIDRO może zmieniać materiały zawarte na swojej Stronie Internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. SIDRO nie zobowiązuje się do aktualizacji tych materiałów.

6. Linki

SIDRO nie przejrzało wszystkich stron, do których prowadzą linki na jego Stronie Internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z tych stron. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza, że SIDRO popiera daną stronę. Korzystanie z jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzi link, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje Warunków Korzystania z Serwisu

SIDRO może w każdej chwili, bez uprzedzenia, zmienić niniejsze Warunki korzystania ze swojej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków Użytkowania.

8. Twoja prywatność

SIDRO może w każdej chwili, bez uprzedzenia, zmienić niniejsze Warunki korzystania ze swojej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków Użytkowania.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową SIDRO podlegają prawu polskiemu bez względu na jego sprzeczność z przepisami prawa.

Strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny zgodnie z polityką prywatności

Zaloguj się

Wybierz język

Menu

Produkt został dodany do koszyka.

W koszyku nie ma więcej produktów